Varsity Boys Basketball

Nov 03

Basketball – Boys Varsity Scrimmage vs Dale

November 3 @ 4:00 pm - 5:30 pm
Nov 17

Basketball – Boys Varsity Scrimmage vs Chandler

November 17 @ 4:00 pm - 5:30 pm
Dec 01

Basketball – Varsity Boys at Millwood

December 1 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Dec 04

Basketball – Varsity Boys vs OCA

December 4 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Dec 08

Basketball – Varsity Boys vs Wewoka

December 8 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Dec 10

Basketball – Varsity Boys at CHA Tournament

December 10 @ 8:00 am - 5:00 pm
Dec 11

Basketball – Varsity Boys at CHA Tournament

December 11 @ 8:00 am - 5:00 pm
Dec 12

Basketball – Varsity Boys at CHA Tournament

December 12 @ 8:00 am - 5:00 pm
Dec 18

Basketball – Varsity Boys vs Metro Christian

December 18 @ 6:30 pm - 8:00 pm
Dec 30

Basketball – Boys Varsity Scrimmage vs Star Spencer

December 30 @ 10:00 am - 12:00 pm
Jan 05

Basketball – Varsity Boys vs Crooked Oak

January 5, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Jan 07

Basketball – Varsity Boys at Stroud Tournament

January 7, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Jan 08

Basketball – Varsity Boys at Stroud Tournament

January 8, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Jan 09

Basketball – Varsity Boys at Stroud Tournament

January 9, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Jan 12

Basketball – Varsity Boys at Minco

January 12, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Jan 15

Basketball – Varsity Boys vs CHA

January 15, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Jan 19

Basketball – Varsity Boys vs Community Christian

January 19, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Jan 21

Basketball – Varsity Boys at Little Axe Tournament

January 21, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Jan 22

Basketball – Varsity Boys at Little Axe Tournament

January 22, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Jan 23

Basketball – Varsity Boys at Little Axe Tournament

January 23, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Jan 26

Basketball – Varsity Boys at Bethany

January 26, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Jan 29

Basketball – Varsity Boys at OCS

January 29, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Feb 02

Basketball – Varsity Boys at Destiny

February 2, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Feb 05

Basketball – Varsity Boys at Harding

February 5, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Feb 12

Basketball – Varsity Boys at Heritage Hall

February 12, 2021 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Feb 19

Basketball – Varsity Boys at Districts

February 19, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Feb 20

Basketball – Varsity Boys at Districts

February 20, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Feb 25

Basketball – Varsity Boys at Regionals

February 25, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Feb 26

Basketball – Varsity Boys at Regionals

February 26, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Feb 27

Basketball – Varsity Boys at Regionals

February 27, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Mar 04

Basketball – Varsity Boys at Area

March 4, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Mar 05

Basketball – Varsity Boys at Area

March 5, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Mar 06

Basketball – Varsity Boys at Area

March 6, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Mar 11

Basketball – Varsity Boys at State

March 11, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Mar 12

Basketball – Varsity Boys at State

March 12, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm
Mar 13

Basketball – Varsity Boys at State

March 13, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm